PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MET PASSIE MEER SUCCES kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MET PASSIE MEER SUCCES, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.metpassiemeersucces.nl verstrekt. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP adres

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG
MET PASSIE MEER SUCCES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.
Daarnaast kan MET PASSIE MEER SUCCES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening; commercieel advies en/of training.

HOE LANG BEWAART MET PASSIE MEER SUCCES UW GEGEVENS
MET PASSIE MEER SUCCES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en/of u op de site heeft aangegeven niet op de hoogte gehouden te willen worden van ontwikkelingen van MET PASSIE MEER SUCCES.

DELEN MET ANDEREN
MET PASSIE MEER SUCCES verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBHOSTING VIA ARGEWEB
MET PASSIE MEER SUCCES neemt webhosting- en e-maildiensten af van Argeweb. Argeweb verwerkt persoonsgegevens namens MET PASSIE MEER SUCCES en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Argeweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Argeweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN
Alle bevestigingsmails die u ontvangt van de website en webformulieren van MET PASSIE MEER SUCCES worden verzonden via de servers van Argeweb. Argeweb zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. MET PASSIE MEER SUCCES verstuurt nieuwsbrieven en andere vormen van e-mail marketing vanuit Active Campaign. Alle e-mails worden verstuurd vanuit het e-mail adres info@metpassiemeersucces.nl. Onderaan de nieuwsbrieven staat een link om uit te schrijven. Als u hier op klikt zal u geen nieuwsbrief meer ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Argeweb beveiligd opgeslagen. Argeweb maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

MET PASSIE MEER SUCCES maakt ook voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Argeweb en daarnaast van xs4all. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van MET PASSIE MEER SUCCES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MET PASSIE MEER SUCCES gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
MET PASSIE MEER SUCCES maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MET PASSIE MEER SUCCES bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MET PASSIE MEER SUCCES te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MET PASSIE MEER SUCCES heeft hier geen invloed op.
MET PASSIE MEER SUCCES heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@metpassiemeersucces.nl. MET PASSIE MEER SUCCES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
MET PASSIE MEER SUCCES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MET PASSIE MEER SUCCES maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MET PASSIE MEER SUCCES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@metpassiemeersucces.nl

www.metpassiemeersucces.nl is een website van MET PASSIE MEER SUCCES en is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Lode Zielenshove 14, 3437BH, Nieuwegein
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73528972
Telefoon: 06 50213332
E-mailadres: info@metpassiemeersucces.nl